O firmie
Kancelaria Doradztwa Podatkowego

Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Usług Księgowych prowadzona przez doradcę podatkowego Roberta Rakoczego (nr wpisu 13505), oferuje usługi doradztwa podatkowego i kompleksowej obsługi księgowej firm.
Celem Kancelarii jest zapewnienie Klientom prawidłowego i jednocześnie optymalnego wywiązywania się z obowiązków podatkowych. Staramy się poznać i zrozumieć specyfikę każdej obsługiwanej firmy, precyzyjnie określić potrzeby Klienta oraz maksymalnie dopasować do nich zakres współpracy (oferty) poprzez wybór najodpowiedniejszych rozwiązań organizacyjnych oraz instrumentów prawnopodatkowych.
Księgowy to dzisiaj za mało. Firmy potrzebują znacznie więcej niż tylko ewidencjowanie zdarzeń gospodarczych i rozliczanie z fiskusem. Efektywne metody kontroli, zarządzania i planowania podatkowego, a także reprezentowania Klienta na każdym etapie postępowania podatkowego (od urzędu skarbowego, aż po Naczelny Sąd Administracyjny), to domena doradcy podatkowego.
Zapewniamy przy tym pełną poufność i tajemnicę zawodową. Doradca podatkowy i wszyscy jego współpracownicy mają obowiązek zachować w tajemnicy wszystkie dokumenty i informacje jakie poznali w związku z obsługą Klienta. Z tajemnicy tej doradca podatkowy, podobnie jak adwokat czy lekarz, może być zwolniony tylko i wyłącznie przez sąd.

Nasza oferta  w skrócie

Nasza oferta
w skrócie

Poznaj nasz zespół
ekspertów

 

Poznaj nasz zespół ekspertów

Szczegółowa oferta

 

Doradztwo Podatkowe

Doradztwo Podatkowe

Usługa Księgowa

Usługa Księgowa

Napisz do nas i zaoszczędź czas!

 

 

Przejdź do formularza kontaktowego

Aktualności (H2)