Doradztwo Podatkowe

Usługi doradztwa podatkowego, a w szczególności:

  1. reprezentowanie klientów w czynnościach sprawdzających, kontrolach podatkowych, kontrolach celno-skarbowych, postępowaniach podatkowych przed wszystkimi organami podatkowymi i sądami administracyjnymi;
  2. udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych;
       sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych, a także wszelkich innych pism procesowych;
  3. analiza skutków podatkowych zbycia (przeniesienia) majątku, przedsiębiorstwa itp. oraz doradztwo w wyborze optymalnych rozwiązań w tym zakresie;
  4. doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej;
  5. audyt podatkowy - przeprowadzenie analizy prowadzonej dokumentacji rachunkowej pod kątem prawidłowego i optymalnego opodatkowania.
    Abonament na usługi doradztwa podatkowego – stała obsługa doradcy podatkowego opłacana w formie ryczałtowego wynagrodzenia.