Oferta

Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Usług Księgowych prowadzona przez doradcę podatkowego Roberta Rakoczego (nr wpisu 13505), oferuje:

Usługi w zakresie kompleksowej obsługi księgowej firm, a w szczególności:
1. prowadzenie ksiąg podatkowych:

  • w zakresie pełnej księgowości (księgi rachunkowe)
  • w zakresie księgowości uproszczonej (podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów);
  • rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług;
  • sporządzanie w imieniu klientów wymaganych przepisami prawa podatkowego deklaracji, zeznań, informacji;

2. obsługę kadrową i płacową –

  • prowadzenie akt osobowych,
  • sporządzanie dokumentacji pracowniczej,
  • naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac i innych wymaganej prawem dokumentacji;

3. obsługę w zakresie składek ZUS –

  • dokonywanie zgłoszeń do ubezpieczeń,
  • sporządzanie i wysyłanie deklaracji;

4. sporządzanie na życzenie klienta analiz na podstawie prowadzonych ksiąg dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, na potrzeby wewnętrzne firmy, banku lub innej instytucji.

W ramach opłaty za prowadzenie ksiąg klient może korzystać z usług doradztwa podatkowego w postaci: porad i wyjaśnień, reprezentowania przed organami skarbowymi i ZUS, analizy księgowanych dokumentów pod kątem optymalnego opodatkowania działalności gospodarczej.
Udostępniamy również klientom nieodpłatnie nowoczesne narzędzie online – Pakiet Komunikacja z Klientem. Umożliwia on: wystawianie faktur, dostęp do archiwum dokumentów, przesyłanie w bezpieczny sposób skanów dokumentów do biura, dostęp do bazy dokumentów kadrowych, dokumentowanie operacji kasowych. W ramach tego pakietu Klient może korzystać z aplikacji mobilnej, która umożliwia: wygodne i szybkie dodawanie dokumentów do elektronicznego archiwum, dostęp do pełnego archiwum faktur, prostą w obsłudze wyszukiwarkę dokumentów.

Już nie musisz tracić czasu. Jest sobota, czy niedziela i biuro jest nieczynne – to nie problem. Z pakietem masz dostęp przez 24h/ dobę i 7 dni w tygodniu do swoich dokumentów przekazanych do biura rachunkowego. Wystarczy zalogować się na swoje konto, skorzystać z prostej i szybkiej wyszukiwarki i podglądnąć skan faktury, pobrać ją, wydrukować lub wysłać mailem.

 

Usługi doradztwa podatkowego, a w szczególności:

1. reprezentowanie klientów w czynnościach sprawdzających, kontrolach podatkowych, kontrolach celno-skarbowych, postępowaniach podatkowych przed wszystkimi organami podatkowymi i sądami administracyjnymi;
2. udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych;

  • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych, a także wszelkich innych pism procesowych;

3. analiza skutków podatkowych zbycia (przeniesienia) majątku, przedsiębiorstwa itp. oraz doradztwo w wyborze optymalnych rozwiązań w tym zakresie;
4. doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej;
5. audyt podatkowy - przeprowadzenie analizy prowadzonej dokumentacji rachunkowej pod kątem prawidłowego i optymalnego opodatkowania.
6. Abonament na usługi doradztwa podatkowego – stała obsługa doradcy podatkowego opłacana w formie ryczałtowego wynagrodzenia.